Kolégium
Ekohliadka
Environmentálny audit
Téma      1:   Doprava
Téma      2:   Odpad
Téma      3:   Energia
Téma      4:   Voda
Téma      5:   Zeleň a ochrana prírody
Téma      6:   Zelené obstarávanie
Environmentálny akčný plán 2011-2014
Aktivita   1:   Výstavba dopravného ihriska
Aktivita   2:   Využívanie dopravného ihriska
Aktivita   3:   Rozhlasom  "bez áut"
Aktivita   4:   Postavenie stojanov na bicykle
Aktivita   5:   Monitoring počtu áut
Aktivita 6a:   Deň bez áut
Aktivita 6b:   Deň bez áut
Aktivita   7:   Zdravo a bezpečne
Aktivita   8:   Dopravné pexeso
Aktivita   9:   Deň Zeme
Aktivita 10:   Rovesnícke vzdelávanie
Aktivita 11:   Ekokódex
Aktivita 12:   Prvá pomoc pri nehodách
Aktivita 14:   Zaškolenie pedagógov 1.stupňa
Aktivita 15:   Zdravie a bezpečnosť na ceste
Aktivita 17:   Výroba dopravných značiek
Aktivita 18:   Bezpečne na cestách
Aktivita 19:   Jazda na bicykli
Aktivita 20:   Symbolické zašívanie ozónovej diery
Aktivita 22:   Pokusy so solárnym pohonom
Aktivita 24:   Vplyv dopravy na životné prostredie
Aktivita 25:   Beseda - Prvá pomoc
Environmentálny akčný plán 2009-2011
Úvodná relácia
Článok v školskom časopise
Školenia žiakov
Ekokútiky
Infostánok
Monitorovacie relácie
Ekokvíz
Záverečné hodnotenie
Vyhodnotenie činnosti za šk.rok. 2012/2013
Vyhodnotenie činnosti za šk.rok. 2010/2011
Vyhodnotenie činnosti za šk.rok. 2009/2010

Akcie
DEŇ ZEME - Deň otvorených dverí na našej škole 2013
Deň životného prostredia
Projekt " Energia u nás doma "
Medzinárodný projekt Solarcamp
Naša škola získala medzinárodný certifikát
Svetový deň výživy
Bocian 2009
Stretnutie členov Klimatickej Aliancie
Deň mlieka
Zelená škola 2009
DEŇ ZEME - Otvorenie náučného chodníka

Aktualizácia 9.10.2012
© 2009 Webmaster