Cieľ projektu
Výsadba stromov
Konferencia
Prírodoveda 1, 2, 3, 4
Informatická výchova 1-4
Výtvarná výchova 1-4
Životné prostredie
Fyzika 6, 7, 8, 9
Geografia 5, 6, 7, 8, 9
Biológia 5, 6, 7, 8

Aktualizácia 29.01.2015
© 2009 Webmaster