PK a MZ za šk.rok 2017/2018

 

·         MZ 1.až 4. ročník

·         PK Biológia, chémia a fyzika

·         PK Cudzie jazyky

·         PK Dejepis a geografia

·         PK Etická výchova

·         PK Matematika a informatika

·         PK Slovenský jazyk

·         Špeciálny pedagóg

·         PK Technická výchova

·         PK Telesná a športová výchova

·         MZ ŠKD

·         PK Umenie a kultúra

·         Výchovný poradca

 

 

 

 

 

 

PK a MZ za šk.rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

·         MZ 1.až 4. ročník

·         PK Biológia, chémia a fyzika

·         PK Cudzie jazyky

·         PK Dejepis a geografia

·         PK Etická výchova

·         PK Matematika a informatika

·         PK Slovenský jazyk 

·         Špeciálny pedagóg

·         PK Technická výchova

·         PK Telesná a športová výchova

·         MZ ŠKD

·         PK Umenie a kultúra

·         Výchovný poradca

 

 

 

PK a MZ za šk.rok 2015/2016

 

 

 

 

·         MZ 1.až 4. ročník

·         PK Biológia, chémia a fyzika

·         PK Cudzie jazyky

·         PK Dejepis a geografia

·         PK Etická výchova

·         PK Matematika a informatika

·         PK Slovenský jazyk

 

·         Špeciálny pedagóg

·         PK Technická výchova

·         PK Telesná a športová výchova

·         MZ ŠKD

·         PK Umenie a kultúra

·         Výchovný poradca

 

 

PK a MZ za šk.rok 2014/2015

 

 

·         MZ 1.až 4. ročník

·         PK Biológia, chémia a fyzika

·         PK Cudzie jazyky

·         PK Dejepis a geografia

·         PK Etická výchova

·         PK Matematika a informatika

·         PK Slovenský jazyk 

·         Špeciálny pedagóg

·         PK Technická výchova

·         PK Telesná a športová výchova

·         MZ ŠKD

·         PK Umenie a kultúra

·         Výchovný poradca

 

 

 

PK a MZ za šk.rok 2013/2014

 

 

 

·         MZ 1.až 4. ročník

·         PK Biológia, chémia a fyzika

·         PK Cudzie jazyky

·         PK Dejepis a geografia

·         PK Etická výchova

·         PK Matematika a informatika

·         PK Slovenský jazyk

 

 

·         Špeciálny pedagóg

·         PK Technická výchova

·         PK Telesná a športová výchova

·         MZ ŠKD

·         PK Umenie a kultúra

·         Výchovný poradca

 

 

 

Stránky sú doporučené pre rozlíšenie 1024 x 768 bodov so 16 bitovou hĺbkou farieb a Internet Explorer 5.0
© 2008  WEBMASTER