• Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole

  V októbri minulého roka zverejnila Európska komisia Výzvu na predkladanie návrhov programu 
  Erasmus +, ktorý pozostáva z niekoľkých akcií. Základná škola Ulica Vajanského v Lučenci  sa zapojila 
  do tejto Výzvy, konkrétne do akcie Mobilita pracovníkov  v oblasti školského vzdelávania. Učiteľka anglického jazyka na 2. stupni Mgr. Bronislava Gulánová vypracovala projekt Rozvoj kvality vzdelávania na základnej škole, ktorý  po prebehnutí výberového procesu bol  schválený  a škola získala grant v hodnote 10 130 ,-
  €  
  viac...

 

 

 • Slávik Slovenska 2017

  Dňa 7.6. 2017 sme sa so žiačkou III. B triedy Viktóriou Lengyelovou zúčastnili Krajského kola speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2017 v Rimavskej Sobote.         viac ...   fotky ... • Zdokonaľovací  plavecký výcvik 6. ročník

  Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 05.06. – 09.06. 2017 v krytej plavárni v Rimavskej Sobote. Výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov. Žiaci sa zdokonaľovali  v troch plaveckých spôsoboch a v štartovnom skoku a neplavci zvládali jeden plavecký spôsob.  viac...   foto...

 

 • Exkurzia Bratislava Viedeň

  Vo štvrtok, 8. júna 2017, sa pre 40 žiakov zo ZŠ Ulica Vajanského 47 v Lučeneci začala trojdňová, zároveň aj  jedna z najkrajších a najzaujímavejších exkurzií na našej škole. Ráno sme všetci plní očakávaní čakali pred školou na autobus. Cesta v luxusnom autobuse prešla veľmi rýchlo a naša prvá zástavka bola v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme obdivovali krásne arborétum rastlín, stromov a kvetov z rôznych krajín.
  viac...   foto...

 

 • Exkurzia Banská Bystrica Tajov

  Dňa 2.6.2017 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili tradičnej exkurzie hudobnej výchovy, počas ktorej sme navštívili rodný dom J.G.Tajovského, kde nás prekvapili novou aktivitou. Žiaci dostali pracovný list, ktorého úlohy boli zamerané na to, aby samostatne nachádzali fakty a údaje o živote J.Murgaša a J.G.Tajovského. 
  viac...   foto...

 

 • Múzeum slovenskej dediny

  Dňa 6.6.2017 sa žiačky 9. C triedy Miriam Boriková, Veronika Líšková, Kristína Luptáková, Letícia Zvoncsárová s triednou učiteľkou a vyučujúcou výtvarnej výchovy, regionálnej výchovy a výchovy umením Beatou Banašovou zúčastnili exkurzie do Slovenského národného múzea v Martine. Mesto Lučenec získalo cenu za publikáciu Lučenec – synagóga v premenách času – voľnú vstupenku č. 18 do Slovenského národného múzea v Martine. Primátorka mesta rozhodla toto ocenenie – možnosť návštevy jednotlivých múzeí poskytnúť žiakom škôl. Naša škola navštívila Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku.  viac...   foto...

 

 • MDD na Šomoške

  1.júna 2017 trieda 5.A a 5.C navštívili náučné chodníky Šomoška a Mačacia. Cestou si pozreli kamenné more, čadičový vodopád, hrad, vyhliadkovú vežu, povrchový kameňolom .   viac...   foto...

 

 • Príroda okolo nás

  Dňa 6.6.2017 trojčlenné družstvo z 5.A Koršó Ján, Líšková Viktória, Pauchlíková Veronika obsadili 3. miesto v súťaži ,, Príroda okolo nás ,,. Súťaž organizovala správa CHKO Cerová vrchovina pre školy z okresu Lučenec.  viac...  foto...

 

 • Čo je projekt Čítajme si

  Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.   viac...  foto... • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. MDD sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Tento dátum je na svete najobľúbenejší,.... viac ...   fotky ...


 • Karolína Štúrová umrela pred sto rokmi

  Zapálením sviečky si  deti zo školského klubu pripomenuli 100. výročie úmrtia K. Štúrovej a uctili si pamiatku aj ostatných významných osobností nášho regiónu.    fotky ...


 • Brigády v areáli školy

  Chlapci z 2. oddelenia  ŠKD z vlastnej iniciatívy často zbierajú nečistoty v areáli školy. Vyčistili aj naše detské ihrisko „Slniečko“ a vysadili pekné kvietky.   viac ...   fotky ...
 • Spoznaj Európu

  Dňa 31.mája .2017 sa uskutočnila súťaž Spoznaj Európu. Zúčastnilo sa jej 7 súťažných družstiev. Naše súťažné družstvo v zložení A.Vaculčiaková, A.Veselková, B.Bolčová, S.Fodorová, I.Čičmanec, M.Goljan, P.Póczoš a J.Chamula pod vedením pána učiteľa Mgr. Miroslava Paľagu obsadilo krásne  1.miesto
  viac...


 

  

 

 • Otvorenie multifunkčného ihriska

  V tomto školskom roku sa nám podarilo zrekonštruovať bývalé hádzanárske asfaltové ihrisko na multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom, ktoré je prispôsobené na 5 športov – malý futbal, hádzanú, streetbal, volejbal a tenis.    viac ...   fotky ... • Sládkovičova Radvaň

  Dňa 4.mája 2017 sa v Banskej Bystrici konalo krajské kolo recitačnej súťaže Sládkovičova Radvaň. Náš región i našu školu reprezentovala  v 2. kategórii prednesu poézie  víťazka regionálneho kola v Lučenci  Evka Milada Hroboňová zo 6.A triedy  viac...   foto

 


 • Exkurzia - výrobňa hostií v Prešove

  Dňa 26. 4. 2017 sa žiaci z našej školy vybrali do ďalekého Prešova. Cieľom ich cesty bolo odhaliť záhadu výroby malých oplátok - hostií, ktoré sa používajú pri bohoslužbách v rímsko-katolíckych kostoloch.
  viac     foto

 

 • Deň prevencie s pracovníkmi CPPPaP 

  Dňa 3.4.2017 prišli odborne pobesedovať s našimi žiakmi odborníci z CPPPaP v Lučenci. So žiakmi  5., 7. a 8. ročníka  besedovali na  témy – šikanovanie, legálne a nelegálne drogy.    viac...     foto...

 

 • Biblická olympiáda

  Dňa 22. 3. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Biblickej olympiády. Z triednych kôl postúpila do Dekanátneho kola trojica žiakov:
  viac...


 • Beseda so spisovateľom P. Gajdošíkom

  Dňa 26. 04. 2017 sme prijali pozvanie zamestnankýň Novohradskej knižnice v Lučenci a zúčastnili sme sa besedy so spisovateľom Petrom Gajdošíkom.   viac ...   fotky ... • Shuttle time- začni s bedmintonom

  Celosvetový projekt, ktorý je každým rokom populárnejší v rôznych kútoch zeme sa teší veľkej obľube aj na Slovensku.   viac ...   fotky ...  • Memoriál  M.R. Štefánika vo vybíjanej

  Koncom apríla po basketbale a futbale pokračovalo jarné športove ťaženie žiakov  1. stupňa turnajom vo vybíjanej.   viac ...   fotky ... • Les ukrytý v knihe

  Štvrtok 27.4.2017 sa žiaci I.A a I.B zúčastnili veľmi milého podujatia v Novohradskej knižnici na tému Les ukrytý v knihe.   viac ...   fotky ... • Výchovný koncert

  Je už každoročnou tradíciou, že Súkromná Základná umelecká škola v Lučenci organizuje v jarných mesiacoch výchovné koncerty.   viac ...   fotky ... • Veľkonočná pátračka

  Na našej škole, podobne ako aj v niektorých iných štátoch, už viac rokov zvykom, že naši najmenší, prváci v predveľkonočnom období hľadajú na školskom dvore veľkonočné vajíčka.    viac ...   fotky ... • Mini basket show

  Občianske združenie „ZOBER LOPTU NIE DROGY“  v spolupráci s dvoma bývalými úspešnými lučenskými basketbalistkami Luckou Láskovou a Katkou Hrickovou zorganizovali pre žiakov 1. stupňa ZŠ  /hlavne 3.-4. roč./súťaže na rozvoj pohybových zručností so zameraním na basketbal.   viac...   fotky ...
 • Sociálno-psychologický výcvik

  „Čo chceš aby robili tebe, rob aj ty druhým, čo však nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty im“ ­toto pravidlo je známe vo vyspelých kultúrach a tvorí základ našej ľudskosti. V rámci budovania dobrých vzájomných vzťahov v triede, rozvíjania kooperácie, empatie a tolerancie sa v týždni od 27.3 do 31.3.2017 zapojila 5.C trieda...  
  viac ...      foto...

 

 • Škola očami detí: výtvarná súťaž  – 35. výročie školy

  Výtvarná súťaž  prebiehala v mesiacoch január – február 2017. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy 1. – 7. ročník,  výchovy umením 9. ročník  a ŠKD vytvárali originálne výtvarné práce, ktoré vyhodnotila  výtvarníčka, bývalá žiačka školy Martina Pilcerová.  
  viac ...      foto...

 • Zelený svet 2017

  Naše žiačky sa zapojili do 22. ročníka medzinárodnej j súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR . 
    viac ...      foto...


 • Vesmír očami  detí 

  Naši žiaci a žiačky sa zapojili do  XXXII. ročníka  celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.  
    viac ...      foto...

 

 • Umenie detí 2017

  Naše žiačky sa zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila galéria Bloom v Divíne. Témou bolo Takto vidím svet.   
    viac ...      foto...

 

 

 • Grafický návrh obálky žiackej knižky 2017

  Naši žiaci a žiačky sa zapojili do 17. ročníka  výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila  spoločnosť ŠEVT a. s.
  viac...      foto...


 • Aktuality TSV

  08.02. a 15.02. 2017 sa vo Fiľakove ZŠ Farská lúka konalo okresné kolo v basketbale žiačok a žiakov za účasti 6 ZŠ. Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým a vo finále sa stretli víťazi skupín.  ...viac

 

 • Čítam, čítaš, čítame  - literárny  kvíz  pre druhákov                    

  Už roky mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starších.   viac ...   fotky ...


 • Baking class

  In our English lessons in 6A class we talked about FOOD. 
  We have learnt vocabulary, dialogues at the restaurant and we have read lots of recipes.  
  viac ...   fotky ...


 • Hviezdoslavov Kubín

  Recitátori  sa dočkali svojej „žatvy“ v podobe najstaršej a najznámejšej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Súťaž oslavuje už svoje 63. narodeniny a v tomto duchu sa nieslo aj naše školské kolo.
   Ešte sme celkom „nevychladli“ z nedávnych úspechov našich recitátorov, ktorí postúpili na krajské kolo  Šalianskeho Maťka a už sme otvorili ďalšiu kapitolu. 
  viac...     foto...


 • Šaliansky Maťko - krajské kolo

  Dňa 8. marca sa dvaja naši žiaci zúčastnili krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko -  v Detve. Úroveň súťažiacich bola vysoká, všetci predniesli svoje ukážky veľmi pekne a naši žiaci – Peter Kliment – súťažil v 2. kategórii a Emma Kyzúrová- súťažila v 3. kategóri
  viac...    foto


 • LVVK Ždiar 2017

  Základný lyžiarsky kurz je súčasťou učebných osnov pre  žiakov ZŠ. Lyžovanie patrí medzi činnosti, ktoré si má dieťa osvojiť v  detskom veku. Ťažko si vieme predstaviť, že dospelý človek sa začne učiť plávať alebo bicyklovať. To isté platí aj o lyžovaní. V tomto školskom roku sme absolvovali základný lyžiarsky kurz v dňoch 18. až. 24. februára 2017 v Ždiari. Príroda bola štedrá, nadelila nám dostatok snehu. 
  viac ...   foto ...

 

 • Karneval – 23. február  2017

  Fašiangy – čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy – je časom   plesov, zábavy a karnevalov.  K obdobiu fašiangov sa viaže aj deň, na ktorý sa teší každé malé dieťa -  karneval.   viac ...   fotky ... • Korčuľovanie – 22. február 2017

  O zdravom životnom štýle sa toho veľa narozpráva. My sme sa rozhodli veľa nerozprávať, ale radšej konať a zrealizovali sme pre žiakov 1.stupňa našej školy korčuľovanie na zimnom štadióne.

  viac ...   fotky ...


 • Najlepší nemčinár Banskobystrického kraja je z našej školy

  Tešíme z veľkého úspechu nášho žiaka! Vo štvrtok 16.2.2017 sa Dominik Maurer, žiak 9.A triedy, pod vedením pani učiteľky Fízeľovej  zúčastnil na krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku a vo svojej kategórii obsadil prvé miesto a stal sa tak najlepším nemčinárom v Banskobystrickom kraji.    viac ...

 

 • Zdravie

  Dňa 17. 2. 2017v rámci  spolupráce Mgr. Grendovej so SZŠ prišli na druhé stretnutie študentky SZŠ medzi našich žiakov s ponukou prednášok týkajúcich sa zdravia človeka.   viac ...   fotky ... • Krajské kolo technickej olympiády

  Vo štvrtok 2.2.2017 reprezentovali žiaci Adam Lázár zo 7.A triedy, Dominik Maurer a Kevin Záslav z 9.A triedy, ako víťazi OK technickej olympiády, našu školu, ale aj náš okres v Banskej Bystrici na krajskom kole.  Dominik Maurer a Kevin Záslav získali krásne 3. miesto.  viac... • Beseda o dospievaní

  Dospievanie je etapa života, kedy telo prechádza radom fyzických zmien. Dievčatá i chlapci urobia veľký krok vo svojom vývoji, hlavou sa im preháňa množstvo otázok...   viac ...  fotky ... • Aby ľudia nikdy nezabudli

  Aby ľudia nikdy nezabudli na hrôzy, ktoré sú spojené s 2. svetovou vojnou, aby nikdy nedopustili, aby sa niečo podobné ešte zopakovalo.“
  Týmito slovami začala svoje rozprávanie pani Veronika Homolová Tóthová , keď nám predstavila svoju knihu Mengeleho dievča.  
  viac...    fotky...

 

 • Netradičná hodina nemčiny

  Schwarzwald alebo Čierny les je pohorie na juhozápade Nemecka, v spolkovom štáte Bádensko-Württembersko, na východ od stredného Rýna dlhé 160 až 200 km. Najvyšší vrch pohoria je Feldberg a pre nás má význam to, že tu pramení naša najväčšia rieka Dunaj. Aj na hodine nemčiny v 7.A a 8.A triede sme si pripomenuli Schwarzwald, ale trochu netradične.   viac...   fotky...

 

 • Šaliansky Maťko

  V čase, keď sa väčšina žiakov pripravovala na polročné vysvedčenie, našla si skupina milovníkov krásnej literatúry čas na prednes. Prvou recitačnou súťažou v kalendárnom roku je už tradične prednes pôvodnej slovenskej povesti, známy pod názvom Šaliansky Maťko.    viac ...   fotky ...

 

 •  Okresné kolo v stolnom tenise žiakov ZŠ a študentov SŠ

  10.01. a  11. 01. 2017 sa na našej škole konalo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ a študentov a študentiek  SŠ. V žiackych kategóriách sa kola zúčastnilo 6 ZŠ. Organizátorom majstrovstiev bolo CVČ Lučenec, ZŠ Vajanského a STK Lučenec zastúpený p. Adámekom. Hralo sa systémom každý s každým na 3 víťazné zápasy a na 3 víťazné sety.
  Naši chlapci obsadili pekné 3. miesto.
  Reprezentovali: Samuel Gombala 5.A, Ján Koršó 5.A, Žigmund Zӧld 6.A

  Pripravili: Mgr. Marian Krnáč ,  Jaroslav Adámek – tréner


 • Vianočné dekorácie

  Vianoce sú za dverami a na našej škole sme už tradične zorganizovali  výstavu vianočných dekorácií. Zástupcovia tried priniesli svoje výtvory. Dvadsaťdvačlenná porota zložená z netriednych učiteľov a pracovníkov školy vybrala tri najkrajšie práce. A je na čo pozerať!    viac...   fotky...

 

 • Predvianočné vystúpenia FSS Zvonček

  Každoročne nás navštevujú predškoláci, ktorí sa už prvého kroku do ozajstnej školy nevedia dočkať. Sú zvedaví, ako to vlastne vo veľkej škole vyzerá. Aby sa cítili hneď ako doma, pripravujeme pre nich rôzne atraktívne programy. Medzi tie tradičné patria vystúpenia FSS Zvonček. ...viac   ...foto

 

 • Aktuality TSV

  30.11.2016 sa konali majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky,  ktorých organizátorom bola ZŠ Koháriho vo Fiľakove. Po dlhšej dobe sa pretekov zúčastnili aj naši starší žiaci a boli úspešní. Ako družstvo obsadili 3. miesto a získali pohár za umiestnenie.
  Družstvo tvorili : P. Póczoš 8.A, S. Kontrišová 7.A, M. Zdechovan8.A
  Jednotlivci - umiestnenie P. Pćzoš 8.A – 2. miesto
   S. Kontrišová 7.A – 2. miesto
  Strelcom gratulujeme a držíme im palce aj v ďalších súťažiach. 

 

 • Zimné radovánky

  Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom  a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka.   viac ...   fotky ... • Beseda s poslancom NR SR

  Dňa 7.12.2016 sa naši ôsmaci a deviataci stretli na besede s poslancom NR SR, bývalým splnomocnencom vlády pre rómske komunity , pánom Petrom Polákom. Beseda bola zameraná na tému extrémizmus a jeho dôsledky.  
  viac ...   fotky ... • EDRaŠ

  Tohtoročný Európsky deň rodičov a škôl na našej škole napísal už 16.kapitolu. Rodičia si na jeden deň vymenili úlohu s učiteľmi a stali sa z nich tvoriví priatelia detí, ktorí im ukázali zaujímavé činnosti,  pre žiakov neraz neznáme. Vo viacerých triedach prebiehali rôzne  tvorivé aktivity v príjemnej atmosfére.     viac ...   fotky ...     • Vianočná atmosféra na našej škole

  V behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.   viac ...   fotky ... • Petrohrad očami detí 

  Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlásili výtvarnú súťaž „Petrohrad očami detí, do ktorej sa zapojili aj žiaci a žiačky našej školy.   viac...   fotky... • Zelený objektív 2016

  Naše žiačky Tamara Ľalíková 5.C, Kristína Kalmárová 9.A a Nina Mareková 9.A  sa zapojili do súťaže mladých fotografov na tému les. Súťaž organizujú LESY Slovenskej republiky a Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.   viac...   foto...
 • Právo na vzdelanie- práva detí a UNICEF 

  Medzi žiakov 6. ročníka zavítala na besedu zástupkyňa UNICEF, ktorá veľmi zaujímavým spôsobom besedovala so žiakmi o jednom z ich základných práv- o práve na vzdelanie. Na ukážkach im vysvetlila, že vzdelanie je niečo, čo je základom ich budúcnosti a všetko závisí len od nich, od samotného prístupu k plneniu si povinností. 
  viac...    fotky...

 

 • Prevencia hrá dôležitú úlohu v živote našej školy 


  Naša základná škola  venuje veľkú pozornosť oblasti prevencie a podporuje viaceré programy a aktivity, ktorých cieľom je poskytnúť deťom a žiakom dostatok informácií, aby sa dokázali vyhnúť najrozličnejším hrozbám, ako sú napríklad závislosti, nezdravý životný štýl či riziká elektronickej komunikácie. Prevencii sa venujeme počas celého školského roka. Absolvovali sme už niektoré aktivity a ďalšie nás ešte len čakajú.  
  ...viac   ...foto


 • Čertovsky dobrý Mikuláš na našej škole

  Tak ako každý rok i tohto roku sme privítali na našej škole Mikuláša. Aj keď bez snehu a mrazu a bez koča, ale zato s čertíkom, anjelikom a ešte väčšou mikulášskou nádielkou.   viac ...   fotky ...


 • Pravda o drogách

  Tento slogan sa niesol počas interaktívnych besied s pánom Milanom Vrábeľom z občianskeho združenia Slovensko bez drog, ktoré sa uskutočnili pre žiakov 2. stupňa počas Týždňa boja proti drogám.  
  ...viac   ...foto


 • Pohyb mysle aj tela

  Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb.“
  viac ...   fotky ...


 • Minivybíjaná 2016

  Dňa 16.11. 2016 sa na ZŠ Novomeského v Lučenci uskutočnil turnaj vo vybíjanej žiakov a žiačok 3.-4.ročníka.Po viac ako mesačnej zodpovednej príprave sme na turnaj odchádzali v očakávaní výborného výsledku. Úvodný zápas so ZŠ Haličská sme zvládli bravúrne, no športová šťastena sa nám v ďalších zápasoch obrátila chrbtom. Zo skupiny sme síce postúpili ako druhí, no súboj o 3.-4.miesto sme so ZŠ Novomeského nedoviedli do víťazného konca a obsadili tak konečné 4. miesto zo siedmych zúčastnených škôl.
  Našu školu reprezentovali: Lapin, Malatinský, Papp, Olšiak, Holas, Mihalik, Mitterová, Golianová, Podhorová (4.A), Segeč (3.C),Schullerová, Šišáková (3.A).
   


 • Exkurzia do Košíc – návšteva Slovenského  technického múzea

  Dňa 18.10 2016 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie do Košíc. Začalo to tak, že sme sa ráno stretli na železničnej stanici a nastúpili do vlaku smer Košice. Cestovali sme dve a pol hodiny. Keď sme dorazili do Košíc, vybrali sme k Slovenskému technickému múzeu. Cestou sme videli veľa krásnych stavieb.
  viac...     foto...


 • Čo vieme o ľudskom tele...

  Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických zmenách, uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti.
     viac ...   fotky ...


 • Beseda s významnou osobnosťou nášho regiónu

  V utorok 8.11. k nám do školy nečakane zavítala významná osobnosť Novohradu- sám generálny konzul SR v Petrohrade Augustín Čisár. Je to rodák a obyvateľ obce Točnica, už 9 rokov žijúci a pracujúci v Rusku, momentálne v Petrohrade.
     viac...   foto...


 • Murgašove dni

  Chuť do práce a vôľa získania mnohých inšpiračných nápadov nechýbala  fyzikárom na 7. Murgašových dňoch, ktoré prebiehali opäť na ZŠ Vajanského v Lučenci. Tridsať  fyzikárov z rôznych kútov Slovenska načúvali Murgašovým slovám „Počujete ma, počujete ma niekto?“   viac...  foto...


 • Aktuality TSV

  Obvodné kolo vo futsale žiakov sa konalo 03.11. 2016 v ŠH Arena Lučenec za účasti 10 ZŠ.
  Boli vytvorené dve päťčlenné skupiny v ktorých sa hralo systémom každý s každým...   viac...


 • Zlatá guľôčka

  Dňa 24.10. 2016 sa uskutočnilo školské kolo spevu regionálnych piesní „O zlatú guľôčku“ v 1.kategórii 1.-4.ročník.   viac ...   fotky ...


 • Pasovanie piatakov

  Kedysi sa pasovali rytieri, 27.10.2016 žiacky parlament pasoval piatakov a vítal ich tak na ll. stupni základnej školy.    viac ...   fotky ...


 • Pasovanie prvákov

  Kedysi sa pasovali rytieri, my sme pasovali prváčikov…Žiacky parlament aj tento rok, 27.10.2016, zorganizoval veselú “pasovačku”.    viac ...   fotky ...


 • Projekt: Deti a architektúra

  Žiaci 5. A triedy s vyučujúcou výtvarnej výchovy PaedDr. B. Banašovou na vyučovacích hodinách aktívne pracovali na celoslovenskom projekte: Hravo o architektúre.  Cieľom projektu bolo, aby sa deti naučili aspoň niečo o slovenskej a svetovej architektúre, aby poznali najvýznamnejších slovenských architektov a ich diela a aby sme im priblížili prácu architektov a najmä výsledky ich práce.   viac...   foto...


 • Celoslovenská  konferencia škôl s regionálnou výchovou

  Problematika regionálnej výchovy má svoju históriu, ale stále je aktuálna.  V súčasnosti sa jej začína venovať čoraz väčšia pozornosť. Združenie už pracuje 19. rokov. Tohtoročná celoslovenská konferencia sa konala 21. októbra 2016 v penzióne Lucs v Heľpe,  ktorej sa zúčastnili vyučujúce regionálnej výchovy PaedDr. B. Banašová a Mgr. Z. Goljanová.   viac...   foto...


 • Regionálna exkurzia

  Poznať a vážiť si svojich predkov s ich posolstvom, ktoré nám tu zanechali, azda najviac poskytuje priamy kontakt s nimi prostredníctvom aktivít rôzneho druhu. Preto sme sa aj my, žiaci a učitelia  zo ZŠ na Ul. Vajanského, vybrali v rámci predmetu regionálna výchova, putovať, hľadať a spoznávať miesta, s ktorými sa neodmysliteľne spája minulosť nášho regiónu.   viac...   fotky....


 • Tekvicové popoludnie

  V piatok sa v 3.B triede uskutočnilo „ Tekvičkové popoludnie“. Bola to oslava jesene, jej bohatstva a tvorivosti ľudských rúk.  
  viac ...   fotky ...


 • Vyhodnotenie prázdninového čítania  – „Najaktívnejší čitateľ “  21. – 25.október   

  S pojmom čitateľská gramotnosť sa dnes stretávame už hádam na každom kroku. Počuť o nej z médií, čítame o nej v novinách.   viac ...   fotky ...


 • Timravina studnička - obvodné kolo

  Dňa 20.10.2016 sa v priestoroch CVČ uskutočnilo obvodné kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, na ktorom nás reprezentovali traja žiaci.   viac...   foto...

 

 • Súťažné výstavy  „Najkrajšie jablko“ a „Rarity záhrad“

  Jeseň každý rok prináša so sebou bohatú úrodu. Na našej škole sme už tradične zorganizovali súťažné výstavy „O najkrajšie jablko“ a   „Rarity našich záhrad“. Zástupcovia tried priniesli zo svojich záhrad ovocie a zeleninu, ktoré mali pestré a výnimočné farby a tvary. Dvadsaťčlenná porota zložená z netriednych učiteľov a zamestnancov školy vybrala z každej kategórie tri najkrajšie „výtvory“ našej prírody. A je na čo pozerať! Výstavky sú výnimočne naaranžované, žiaria farbami jesene a nejeden z nás sa pri nich pristavil a obdivoval ich.   viac...     foto...

 

 • Výchovný koncert Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA

  Dňa 30.9.2016 sa žiaci 5.A, 6.C, 7.A, 8.A, 8.C a 9.A zúčastnili výchovného koncertu speváckeho zboru Ozvena. Učiteľky z celého Slovenska nás previedli dejinami hudby slovom aj spevom. Žiaci našej školy disciplinovane a so záujmom sledovali priebeh koncertu, robili si vlastné poznámky, ktoré budú prezentovať na hodinách hudobnej výchovy pred svojimi vyučujúcimi. 
  viac...   foto...  

 

 • Timravina studnička 2.stupeň

  Dňa 11.10.2016 sa uskutočnilo školské kolo Timravinej studničky, ktoré sa nieslo v atmosfére  65.výročia úmrtia B.S.Timravy, ktorej život a dielo sme si  pripomenuli prezentáciou a dokumentom, kde neter spisovateľky Ara Petrivaldská pútavo rozpráva o kľúčových medzníkoch Timravinho života. viac...   foto...

 

 • Beseda o AIDS a HIV

  Dňa 11. októbra 2016 sa žiaci 8. a 9. ročníkov zúčastnili na besede o závažnom a nevyliečiteľnom ochorení, ktoré spôsobuje vírus HIV. Dozvedeli sa zaujímavé fakty, spôsoby nákazy, možnosti liečby choroby AIDS.
  viac...      foto...

 

 • Rozlúčka s pánom prezidentom Kováčom.

  Slovensko sa dnes lúčilo so svojím prvým prezidentom Michalom Kováčom, ktorý zomrel 5. októbra vo veku 86 rokov. Pred Prezidentským palácom sa o 13:00 začal rozlúčkový vojenský ceremoniál. Pána prezidenta si uctili aj žiaci našej školy minútou ticha a sledovaním časti poslednej rozlúčky.  • Svetový deň zdravej výživy

  Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda.         viac ...   fotky ... • Timravina studnička- školské kolo 1. stupeň

  Súťaž v prednese prózy slovenských autorov, pod názvom : „Timravina studnička,“ patrí k obľúbeným ale aj náročným literárnym súťažiam.   viac ...   fotky ...


 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.  viac...      foto...

 

 • Bocian 2016

  Žiaci našej školy v spolupráci s ochranármi z Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pracovali na projekte Bocian. Kreslili, maľovali obrázky, písali básničky a pozorovali bocianie hniezdo.  viac...    foto...


 • Bradlo

  Má zvláštne čaro...   viac...     foto... • Deň mlieka v školách

  Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách.   viac...   foto...

 

 

 • Memoriál F. Bechera - futbalový turnaj

  Na počesť svojho zriaďovateľa p. Bechera zorganizovala Súkromná základná škola futbalový turnaj.   
  viac...   fotky...
 • Po stopách predkov na Šomoške

  Dňa 27. 9. 2016 sa žiaci tretieho ročníka so svojimi pani učiteľkami zúčastnili poznávacej exkurzie náučného chodníka a samotného hradu Šomoška (Šiatorošská Bukovinka).   viac...   fotky... 
 • Timravin chodníček

  Dňa 3. októbra 2016 sa žiačky  našej školy Marcela Líšková 5.A, Ema Beracková 5.A, Nina Jozefíková 5.A, Lea Halajová 7.B a Laura Halajová 9.A s vyučujúcou B. Banašovou zúčastnili 25. ročníka Timravinho chodníčka.
    
  viac ...     foto..

 

 

 • Premeny Lučenca vo fotografiách

  V utorok 27. septembra pri príležitosti svetového dňa cestovného ruchu sa žiaci 8. B                        a 8. C zúčastnili  v priestoroch Novohradského múzea a galérie na odbornej historickej prednáške pod názvom Premeny Lučenca vo fotografiách.   viac ...     foto..

 

 

 • Prezentácia krojov z Veľkého Lomu

  Dňa 29. septembra 2016 sa žiaci 8.A a 5.A triedy zúčastnili prezentácie krojov z obce Veľký Lom. Majiteľky štyroch ženských krojov – sviatočný, svadobný, smútočný a dievocký si ich odprezentovali v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci
  . 
  viac ...     foto.. • Biela pastelka

  V piatok 23. septembra 2016 sa aj naša škola zapojila do verejnej  zbierky Biela pastelka, ktorá je už tradične organizovaná na pomoc slepým a slabozrakým ľuďom.  viac... • Exkurzia do prírodnej rezervácie Ipolytarnóc

  Dňa 22.9.2016 v spolupráci s AMAVETom sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na geologickej exkurzii do Ipolytarnócu v Maďarskej republike. Spoznávali krásy prírodnej rezervácie, subtropický les s obrovskými skamenenými stromami z obdobia treťohôr...  
  viac ...     foto..

 

 

 • Didaktické hry- 16. 9. 2016

  Ako každý rok, aj tento školský rok sme získavali vedomosti a skúsenosti ako riešiť mimoriadne situácie, pomôcť zranenému, správne jazdiť na bicykli, ako sa pohybovať v prírode a ochraňovať ju.   viac...   fotky... • Európsky týždeň športu  10. - 17. 9. 2016

  Účelom Európskeho týždňa športu je propagácia športu a pohybových aktivít po celej Európe. Iniciatíva je zameraná pre všetkých bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň zdatnosti.   viac...   foto... • Spievali sme prezidentovi

  9. september 2016 - 9:15 – pred Mestský úrad v Lučenci  prichádzajú čierne limuzíny a z jednej z nich vystupuje prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Podáva si ruky s deťmi, dospelými, všetkými, ktorí ho prišli v toto slnečné ráno pozdraviť.
  Nasleduje oficiálne privítanie podľa staroslovanských zvykov, chlebom a soľou. A to už máme v réžii my zo Základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci.
     viac...    foto...

 

 • Nový školský rok  2016-2017

  Za veľmi nepriaznivého počasia, aké nepamätajú ani tí najstarší pamätníci, sa konalo 5. septembra 2016 slávnostné otvorenie nového školského roka.
  Pozvanie prijali aj hostia – Ing. Rút Olšiaková a MUDr. Zaher Mahmoud – poslanci Mestského zastupiteľsva v Lučenci.  
  viac...    foto...


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015-2016

     Dňa 2.9.2015 sa pred budovou ZŠ  konalo slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016. 
  Po úvodných prejavoch vedenia školy, členov rodičovskej rady a zástupcov mesta spestrili privítanie
  prváčikov členky FSS Zvonček spevom ľudovej piesne a žiačky 1. stupňa recitáciou básne. 
     Žiaci 9. ročníka odviedli prváčikov do tried, ostatní ich v sprievode svojich triednych učiteľov nasledovali.  
  viac ...   fotky ...
                                                                                                                                      

                                                                  
  2015-2016

                                                                                                                                      

                                                                   2014-2015

                                                                                                                                  __ 

                                  

  
 
         
Stránky sú doporučené pre rozlíšenie 1024 x 768 bodov so 16 bitovou hĺbkou farieb a Internet Explorer 5.0
© 2014  WEBMASTER