http://www.zsvajanlc.edu.sk/obrazky/uvodna_stranka.GIF

 

 

 

 

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik 6.ročník, šk.rok 2017/18

  Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 04.12. – 08.12. 2017 v krytej plavárni v Rim. Sobote.  Prihlásilo sa 33 žiakov a plavecký ukončilo 26 žiakov.  Žiaci boli rozdelení do 4. družstiev, z toho 2 družstvá boli plavci a 2 družstvá poloplavci až  neplavci. Plavci pod vedením p. Čemanovej , p. Krnáča    sa zdokonalili v prvom plaveckom spôsobe a naučili sa základy ďalšieho plaveckého spôsobu/kraul,znak/ a štartový skok.   
  viac...   foto... • Vianočná humanitná zbierka

  Od novembra sme sa počas niekoľkých hodín čítania venovali príbehom zaradených do súťaže Detský čin roka.     viac ...   fotky ... • Okresné kolo v streľbe zo zalamovacej pušky žiakov a žiačok ZŠ

  27. novembra 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v streľbe zo zalamovacej pušky žiakov.

  Organizátorom bola ZŠ Koháriho II. Fiľakovo. Súťaže sa zúčastnilo 9 ZŠ.

  V kategórii starších žiakov súťažili trojčlenné družstvá a jednotlivci. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky.
  viac...       foto... • Okresné kolo v plávaní  

  15.11. 2017  sa konali MO v plávaní žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Súťaž prebiehala v krytej plavárni v Rim. Sobote za účasti deviatich ZŠ. Našu školu reprezentovalo osem žiakov. Darilo sa K. Karmanovej 7.A, ktorá na 50m znak obsadila 1. miesto. V disciplíne 50m voľný spôsob a 50m znak  A. Lázár obsadil zhodne 3. miesto.       viac...   foto... • Hurá, ďalšie 1. miesto!

  24.novembra 2017 sa v CVČ Magnet Lučenec konala matematicko-fyzikálna tímová súťaž pre štvorčlenné družstvá.  Náš tím v zložení  Simeon Jambor (9.A), Jakub Chamula (9.A), Adam Lázár (8.A),  Patrik Póczoš (9.A) sa umiestnili na krásnom 1.mieste.      viac...   foto... 

 

 • Hurá, 1. miesto!

  Po starostlivej príprave sme sa dňa 7. 11. 2017 zúčastnili okresného kola turnaja vo vybíjanej najmladších žiakov. Súťaž sa konala na ZŠ L. Novomeského a organizovalo ju CVČ Lučenec. Zabojovali sme a zvíťazili!    foto...


 • Pasovanie prvákov a piatakov

  Stať sa prvákom, či piatakom  je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel.   viac...   foto...


 • Súťažné výstavy  „Najkrajšie jablko“ a „Rarity záhrad“

  Jeseň každý rok prináša so sebou bohatú úrodu. Na našej škole sme už tradične zorganizovali súťažné výstavy „O najkrajšie jablko“ a   „Rarity našich záhrad“. Zástupcovia tried priniesli zo svojich záhrad ovocie a zeleninu, ktoré mali pestré a výnimočné farby a tvary.  viac...   foto...

 

 • Pamiatka zosnulých

  Pri príležitosti blížiacej sa Pamiatky zosnulých žiaci 9.A triedy očistili a zapálili sviečky na hrobe evan. farára, básnika a novinára Kolomana Banšela, rodáka z Točnice.
     viac...   foto...


 • Novohradské hry - tretiaci a štvrtáci

  Naši tretiaci a štvrtáci získali na Novohradských hrách tretie miesto. Blahoželáme!


 • Aktuality TSV

  13. septembra sa 20 žiakov našej školy zúčastnilo 3. ročníka „DIVÍNSKEHO BOYARDU  2017“.
  6.10.2017 sa  konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a študentov SŠ. Pretekalo sa  v mestskom parku v Lučenci na okruhu dlhom 1 450 metrov.
  11.10.2017 sa na ZŠ L. Novomeského konal 57. ročník Novohradských hier v atletike žiakov za účasti 
  10 ZŠ. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci a žiačky a darilo sa im. 
  viac...   foto...

 

 

 • Biologická exkurzia  v Béteri v Lučenci

  Žiaci 6.A a 7.C sa 29.9.2017 zúčastnili biologickej exkurzie do močiara pri Béteri v Lučenci ( za mäsokombinátom ). V rámci Európských dní vtáctva sa žiaci stretli s ornitológmi Marianom Mojžišom a Dušanom Kerestúrom. Mali pripravené siete do ktorých sa zachytili vtáky, ktorých potom krúžkovali. Krúžky na nohách umožňujú ornitológom sledovať ich migráciu.    foto...

 

 • Bradlo

  Navštívili sme Bradlo s majestátnou mohylou...    foto

 

 • Projekt Bocian

  Ochranári z CHKO Cerovej vrchoviny poprosili našu školu o zapojenie sa do Projektu Bocian. Chcú sa pokúsiť o rekordný počet výtvarných prác z celého Slovenska. Žiaci 1. a 2. stupňa nakreslili, namaľovali 
  250 výkresov.
    fotky ...


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18


Dňa 2.9.20
17 sa pred budovou ZŠ  konalo slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018. 
Po úvodných prejavoch vedenia školy, členov rodičovskej rady a zástupcov mesta spestrili privítanie prváčikov členky FSS Zvonček spevom ľudovej piesne a žiačky 1. stupňa recitáciou básne. 
Žiaci 9. ročníka odviedli prváčikov do tried, ostatní ich v sprievode svojich triednych učiteľov nasledovali.
                                                                                                                                      

                                                                
2016-2017

                                                                                                                                    

                                                                 2015-2016


                                                                                                                                __ 

  

 

 

 

 

 

 

Stránky sú doporučené pre rozlíšenie 1024 x 768 bodov so 16 bitovou hĺbkou farieb a Internet Explorer 5.0
© 2014  WEBMASTER