UNICEF: Škola priateľská deťom!

Žiaci 6.C triedy na Ulici Vajanského 2844/47 v Lučenci pracujú už druhý rok ako dobrovoľníci a ich triedna učiteľka je koordinátorkou projektu UNICEF.
UNICEF vznikol v roku 1946 na pomoc deťom v Európe a Ázii po skončení druhej svetovej vojny. V roku 1953 sa stal Detským fondom OSN. Propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na dodržiavanie práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách. Je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a podporovateľov.
Podarilo sa nám predať 200 kusov vianočných pohľadníc UNICEF. Každá predaná pohľadnica dokáže zlepšiť život dieťaťa v krajinách, ktoré to potrebujú. Zapojili sme sa do celonárodnej zbierky Detského fondu Organizácie spojených národov UNICEF – Týždeň modrého gombíka 2008 od 19. do 25. mája. Modrý gombík je symbolom zemegule, šťastného detstva a spájania sa pre dobrú vec. Výťažok zo zbierky bude použitý na pomoc ohrozeným deťom v africkej Ugande. Zabezpečí prístup k pitnej vode a lepšej sanitácii pre 6206 detí v 12 školách v regiónoch Kitgum a Kamwenge. Teší nás, že môžeme pomáhať deťom žijúcim v ťažkých životných podmienkach. Vďaka menovaným aktivitám UNICEF Slovensko vyhlásilo v školskom roku 2007/2008 našu školu za ŠKOLU PRIATEĽSKÚ DEŤOM.

                                                                                                Dobrovoľníci UNICEF – žiaci 6.C triedy
                                                                                               
Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47,
                                                                                               
Lučenec    

 

certifikat1.JPG
Certifikát 2007-2008

Certifikát 2008-2009
certifikat2.JPG
Certifikát

Unicef ďakuje
modry_gombik.JPG
Týždeň modrého gombíka
predaj2.JPG
Predaj vianočných pohľadníc

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2009
UNICEF: Škola priateľská deťom!

18.mája -  24.mája 2009

Pomôžte nám dopraviť životne dôležité vakcíny do Laosu,kde ochránia novorodencov a ich mamy pred nebezpečným tetanom.
Koordinátorka projektu:
B.Banašová

Dobrovoľníčky:

18.05.2009: žiačky 9.B - A.Kováčová,  L.Ondrisová, M.Kosková, N.Kaputová
19.05.2009: žiačky 9.A - D.Kočalková, K.Kamenská
- 11.mája 2009: prevzatie zásielky, školenie dobrovoľníkov (B.Bnašová)
- 14.mája 2009: nástenka, vývesný panel v škole (B.Banašová)
- 15.mája 2009: oznam prostredníctvom školského rozhlasu (B.Banašová)
- 18.mája 2009: prezentácia v power-pointe pre žiakov 6.C a 9.B (B.Bnašová)
- predané: 250 gombíkov, pomohli sme zachrániť 500 detí v Laose

Svet detí sa nás týka!

Trieda:

Počet gombíkov:

1.A

6

1.B

0

2.A

5

2.B

6

3.A

9

3.B

4

3.C

2

4.A

12

4.B

5

4.C

1

Spolu 1.-4.ročník:

50

5.A

15

5.B

4

5.C

2

6.A

2

6.B

0

6.C

7

7.A

0

7.B

2

7.C

0

8.A

5

8.B

0

8.C

2

9.A

2

9.B

4

9.C

0

Spolu 5.-9.ročník:

45

Zamestnanci školy a učitelia:

29

Spolu škola:

124

Mesto Lučenec

126

Spolu:

250


Prezentácie dobrovoľníčky UNICEF: Iveth Rusinová

   Dňa 20.11.2009 naša škola pri príležitosti 20. výročia schválenia Deklarácie práv dieťaťa usporiadala prednášky pre žiakov 6.B, 8.C a 8.B triedy s dobrovoľníčkou UNICEF Iveth Rusinovou.  Zaujímavou formou priblížila žiakom prácu, pomoc a význam UNICEF pre deti na celom svete. Zdôraznila celosvetový význam, ktorý by sme mali pomôcť všetci riešiť. Žiakov najviac zaujal a upútal film o pomoci deťom v Ugande. Pri tejto príležitosti žiačky 9.A triedy, ktoré sú dobrovoľníčkami UNICF predávali vianočné pohľadnice UNICEF žiakom a pracovníkom školy. Kúpou pohľadnice  sme prispeli na pomoc deťom, ktoré na ňu nezištne čakajú.                                                         

                                                           Koordinátorka UNICEF: PaedDr. Beata Banašová


Zbierka UNICEF na pomoc deťom a matkám z Haiti

   K výzve UNICEF sa zapojila aj naša škola, keďže už tri roky spolupracuje s UNICEF ako Škola priateľská deťom. V škole bola vyhlásená zbierka na 20.1.2010 – 22.1.2010.
  
UNICEF na Haiti trvale pôsobí, aby zlepšil situáciu detí a matiek. Poskytuje očkovanie, buduje dočasné prístrešky nielen na obytné účely, ale tiež ako chránené priestory pre vzdelávanie detí a ich bezpečnú hru. Dodáva školské pomôcky, lieky a výživové doplnky pre deti do jedného roka a špeciálnu stravu pre vážne podvyživené deti ohrozené na živote.
 
„Každé Euro, príspevok v akejkoľvek výške je vítaný a pomôže zmierniť tragédiu, ktorá postihla najchudobnejších z chudobných na tomto svete“, obrátili sme sa preto na všetkých žiakov a zamestnancov školy s výzvou o podporu pri poskytovaní pomoci, ktorá pomáha zachrániť detské životy. Dobrovoľníčkam UNICEF, žiačkam 9.ročníka sa podarilo vyzbierať 75,-eur. Posielame tiež zisk z predaja vianočných pohľadníc vo výške 40,- eur. Spolu je to 115,- eur.
  
Ďakujeme všetkým za ich podporu. Váš príspevok pomôže zachrániť životy detí, ktoré ponesú na svojich pleciach následky tejto katastrofy .
                                                                                                               Koordinátorka UNICEF: Beata Banašová


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2010

Žiaci a zamestnanci našej školy, ktorá je ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM  mohli aj tento rok pomôcť deťom a matkám v Laose prostredníctvom finančnej zbierky Týždeň modrého gombíka UNICEF.                                            

Peniaze za 100 modrých gombíkov, ktoré sa dobrovoľníkom UNICEF žiakom 7.C triedy: N. Zvoncárovej, N. Bozovej,  A. Kolenkášovi a P. Geregovi podarilo vyzbierať od 17. a 18.mája, prispejú k tomu, aby sa do jednej z najchudobnejších krajín sveta, kde až 73 percent ľudí žije z menej ako dvoch dolárov na deň, dostali vakcíny proti smrteľnému novorodeneckému tetanu. Už jedno euro dopraví dve vakcíny očkovacej látky do Laosu, kde ochránia novorodenca a jeho mamu pred nebezpečnou chorobou.

Všetkým, ktorí prispeli patrí veľká vďaka.


SVETOVÝ DEŇ DETÍ V NAŠEJ ŠKOLE

  Naša škola je školou, ktorá aktívne spolupracuje s UNICEF. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok koordinátorka projektu UNICEF PaedDr. Beata Banašová zorganizovala dňa 16.11.2010 pre žiakov školy interaktívne stretnutie s dobrovoľníčkou UNICEF p. Annou Korimovou o Právach detí pri príležitosti Svetového dňa detí a Európskeho dňa rodičov a škôl. Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v učebni výtvarnej výchovy sa zúčastnili triedy 3.A a 8.C. Žiaci si zaujímavým a netradičným spôsobom pripomenuli bratstvo a porozumenie medzi deťmi. Aktivity s deťmi boli zamerané na ich dobro a životné podmienky detí vo svete. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy tvorili plagáty.              Pri tejto príležitosti dobrovoľníčky UNICEF Nikoleta Bozová a Natália Zvoncsárová predávali vianočné pohľadnice UNICEF. Predajom pohľadníc prispejeme k zlepšeniu života detí vo svete.


Každé dieťa má svoje práva
   

     Dňa 1. decembra 2011 sa na našej škole uskutočnili interaktívne prezentácie s dobrovoľníčkou UNICEF Svetlanou Matuškovou, ktorá zaujímavo priblížila žiakom UNICEF a práva detí pri príležitosti Svetového dňa detí a Európskeho dňa rodičov a škôl.
Prezentácií sa zúčastnili triedy 3.C a 5.B. Žiaci si zaujímavým a netradičným spôsobom pripomenuli bratstvo a porozumenie medzi deťmi na celom svete. Aktivity boli zamerané na dobro a životné podmienky detí vo svete.
Pri tejto príležitosti sa predávali vianočné pohľadnice UNICEF, ktorých predajom   prispejeme k zlepšeniu života detí vo svete.


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 2012
14. - 20. máj 2012
ÚČEL ZBIERKY 2012
Vodné a sanitačné programy pre deti v Zimbabwe

   Aj vodu pi opatrne, keď sa na teba pozerá dieťa“, vraví príslovie, často adresované rodičom
a učiteľom - a možno aj Vám. V krajinách ako je Zimbabwe, môže však niesť celkom iné významy. Tam je neuvážené vypitie pohára vody smrteľne nebezpečné. A nielen tam. Celá šestina obyvateľov našej planéty, čo predstavuje 1,1 miliardy ľudí, nemá prístup k čistej vode. Odhaduje sa, že polovica všetkých nemocničných lôžok na svete je plná pacientov, ktorí ochoreli po požití znečistenej vody. Za posledných desať rokov zomrelo po vypití znečistenej vody viac ľudí, ako bolo obetí vojnových konfliktov od druhej svetovej vojny.
   V mnohých oblastiach afrického Zimbabwe, ale aj v iných krajinách, nie je voda vhodná na pitie. Keďže tu však inú vodu nemajú, používajú ju na varenie a pitie. Znečistená voda (či už biologicky alebo chemicky) spôsobuje silné hnačkové ochorenia, ktoré telíčka detí odvodnia a vysilia a nezriedka majú za následok smrť. V Zimbabwe umiera na hnačkové ochorenia až 12% živonarodených detí; najviac sú ohrozené deti, ktoré majú menej ako 5 rokov. Ďalšie deti majú pre nedostatok pitnej vody zhoršenú kvalitu života.
  Čistá voda - malý komfort, dokáže zázraky: iba prosté umytie rúk mydlom znižuje o tretinu úmrtnosť detí na chronické hnačky a radikálne znižuje chorobnosť! Oslobodí deti od každodenných mnohokilometrových pochodov za vodou a od nosenia nádob neúmerne ťažkých voči ich veku a vzrastu. Inštalácia vody tiež badateľne povznesie životné prostredie v okolí školy, kam boli deti nútené chodiť na toaletu, keďže neexistovalo žiadne sanitačné zariadenie.

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA V NAŠEJ  ŠKOLE:
14.mája 2012

Každé dieťa má svoje práva

   Dňa 23. novembra 2012 sa na našej škole uskutočnila interaktívna prezentácia s dobrovoľníčkou UNICEF Michaelou Matošovou, ktorá zaujímavo priblížila žiakom dôležitosť pomoci deťom vo svete vzhľadom na práva detí a činnosť UNICEF. 
  
Prezentácie sa zúčastnila 5.C trieda. Premietla žiakom zaujímavý dokument  a porozprávala o pomoci UNICEF deťom na celom svete.  Následné aktivity, ktoré žiaci vykonávali  boli zamerané na životné podmienky detí vo svete.  Stretnutie ich obohatilo o nové potnatky a možnosti pomoci UNICEF. 

   Sprievodnou akciou bol predaj vianočných  pohľadníc UNICEF.  Podarilo sa nám predať 90 kusov pohľadníc, čím prispejeme k zlepšeniu života detí vo svete – na projekt: ŠKOLY PRE AFRIKU.  Všetkým ktorí si zakúpili pohľadnicu ďakujeme.


UNICEF – Projekt: Školy pre Afriku

Dobrovoľníci a koordinátorka v našej škole dňa 17. decembra 2013 zorganizovali nasledovné aktivity:

1. Relácia v školskom rozhlase

2. Zbierka pre deti v Afrike 9.A: na celej škole sa do pokladničky vyzbieralo 29,- eur

3. Vianočný bazár 6.C: predajom sa získalo 21,- eur

Spolu bolo na účet UNICEF: Školy pre Afriku zaslané 50,- eur.

Všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí prispeli či už peniazmi do pokladničky alebo vlastnoručne vyrobenými darčekmi patrí veľké ďakujem, že v tento vianočný čas pomohli aj deťom v Afrike.   

                                                                                                            Dobrovoľníci UNICEF