ŠKOLSKÝ PROJEKT :   MIESTNA  EKOLÓGIA PRE CELÚ EURÓPU
  Charakteristika projektu
  Partnerské školy
  Uskutočnené aktivity v šk.r. 2011 / 2012
   Projektová návšteva v Turecku
   Návrh Loga Comenius
   Deň chleba - The Day of Bread

Aktualizácia 21.2.2013
© 2013 Webmaster